Familiewapen

Oude Tonge


Gevierendeeld: 1 en IV geschaakt van zilver en rood. In blauw een aanziende koeikop van goud (Braber).
Helmteken: Een koeiekop. (Bron: Schepenbrief anno 1735 met alliantiewapen Cornelis Gerritse Tiggelman en Krijntje Arense Braber (gem. arch. Ooltgensplaat).)
Het kan zijn dat de rood witte tegels zwart wit zouden moeten zijn (met dank aan Anje Tiggelman).
Wapen Tiggelman, van Johan Tiggelman

Vorden (boerderij Tichelman)


Van deze tak is een wapen bekend dat hier rechts wordt afgebeeld. In rood drie gouden tichelstenen, geplaatst een en twee, de onderste liggend.
Helmteken: de bovenste tichelsteen van het schild tussen een vlucht van goud en rood. Dekkleden: rood, gevoerd van goud.
Wapen Tichelman
Wapen Tichelman in Patriciaat

Achtergrondinformatie uit: DE WEG NAAR EEN FAMILIEWAPEN

Verervingsregels van familiewapens
Het wapen van de familie vererft in de mannelijke lijn, d.w.z. van vader op zoon. Dochters kunnen ook dit wapen voeren, of na een huwelijk het wapen van de echtgenoot. Soms werden de twee wapens in een schild gecombineerd tot een nieuw wapen en in enkele gevallen werd dat het wapen van een nieuwe familietak. Geadopteerde kinderen hebben dezelfde rechten als de eigen kinderen. Een onecht kind wordt niet tot de stam van de vader gerekend, maar voert ook niet het wapen van de moeder. Een onechte zoon geldt als de stamvader van een nieuwe stam, een reden om een nieuw wapen te ontwerpen. Bij erkenning door de vader kan dat het wapen van de vader zijn met een duidelijke verandering of toevoeging. Dit noemt men het breken van een wapen door middel van een breuk. Vroeger werd dat ook wel gedaan d.m.v. een zogenaamde bastaardstreep.

Alliantiewapens
Een alliantiewapen is een gekombineerd wapen van man en vrouw en kan bestaan uit de twee volledige wapens naast elkaar of de beide schilden verenigd onder de helm en helmteken van de man met een normaal schild voor de man en een normaal of een ovaal schild voor de vrouw. Uit beleefdheid (courtoisie) worden de wapens of schilden naar elkaar toegewend. Het wapen van de man, dat heraldisch rechts geplaatst is, wordt volledig spiegelbeeldig afgebeeld.